MENU:

Family Concert

Family Concert
Magdaléna Pitrová - zobcová flétna, violoncello
Daniel Pitra - zobcové flétny, housle
Renata Pitrová - klavír, cembalo
Petr Pitra - violoncello

FAMILY CONCERT
je název rodinného muzikantského seskupení, které vedle běžných rodinných starostí řeší i "problémy" hudební. Nejčastěji vystupuje v Karlových Varech a okolí, ale podniká i delší koncertní cesty. (Oberkirch - SRN - léto 2013) Jeho repertoár se neustále mění podle toho, co se děti naučí nového. Cenné koncertní zkušenosti tak získávají od útlého dětství.

MAGDALÉNA
Narodila se v červenci 1999. Od roku 2004 je žákyní estetické třídy ZŠ a ZUŠ Šmeralova ul. v Karlových Varech, kde se učí hře na zobcovou flétnu, violoncello a zpěvu. V listopadu 2005 se poprvé účastnila pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek", ve které byla úspěšná a postoupila do krajského kola. V roce 2007 postoupila i do celostátního kola, kde získala čestné uznání. Úspěšná byla i v krajském kole soutěže ZUŠ kde zvítězila ve své kategorii ve hře na zobcovou flétnu. U svého otce se učí hře na violoncello. V tomto oboru získala v roce 2008 1. cenu v krajském kole soutěže ZUŠ a v roce 2010 3. cenu v Ústředním kole soutěže v komorní hře. Stejný úspěch si zopakovala i v roce 2013. V tomto oboru patří mezi oceněné nejúspěšnější reprezentanty karlovarského kraje. Má za sebou mnoho koncertů a vystoupení. Kromě hudby ji též zajímá výtvarné umění a kolektivní sporty.

DANIEL
Narodil se 19. prosince 1993 v Karlových Varech. Od 4 let komponuje, veřejně vystupuje a koncertuje na různé hudební nástroje. V 6ti letech hrál poprvé sólově s komorním orchestrem Vivaldiho houslový koncert G-dur v Bad – Alexandersbadu – (SRN). Základy hudebního vzdělání získal od svých rodičů a v ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 v Karlových Varech. Zde se učil hrát na bicí nástroje, housle a zobcové flétny. Mimo to ovládá hru na kytaru, klavír, saxofon aj. Má za sebou přes 300 skladatelských a aranžerských pokusů a několik jeho skladeb se již realizovalo veřejně.

Studoval 3 roky na Pražské konzervatoři u Jiřího Gemrota (skladba), Pavla Razima (bicí), Radka Krampla (marimba) a Petra Holuba (tympány). Poté na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze u Karla Růžičky (skladba) a Camilla Callera (bicí, perkuse) a je absolventem Konzervatoře a střední školy Jana Deyla u Pavla Polívky (bicí) a Jana Kasala (melodické bicí).


Repertoár:

Pro realizaci barokních sonát je vhodný doprovod cembala. V prostorách, kde není k dispozici klavír nebo cembalo, používáme vlastní přenosný nástroj. Je možné též použít elektický klavír.


Aktuálně nabízený program můžete vidět zde.