MENU:

Family Concert

Family Concert
Magdaléna Pitrová - zobcová flétna, violoncello
Daniel Pitra - zobcové flétny, housle
Renata Pitrová - klavír, cembalo
Petr Pitra - violoncello

FAMILY CONCERT
je název rodinného muzikantského seskupení, které vedle běžných rodinných starostí řeší i "problémy" hudební. Nejčastěji vystupuje v Karlových Varech a okolí, ale podniká i delší koncertní cesty. (Oberkirch - SRN - léto 2013) Jeho repertoár se neustále mění podle toho, co se děti naučí nového. Cenné koncertní zkušenosti tak získávají od útlého dětství.

MAGDALÉNA
Narodila se v červenci 1999. Od roku 2004 je žákyní estetické třídy ZŠ a ZUŠ Šmeralova ul. v Karlových Varech, kde se učí hře na zobcovou flétnu, violoncello a zpěvu. V listopadu 2005 se poprvé účastnila pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek", ve které byla úspěšná a postoupila do krajského kola. V roce 2007 postoupila i do celostátního kola, kde získala Čestné uznání. Úspěšná byla i v krajském kole soutěže ZUŠ kde zvítězila ve své kategorii ve hře na zobcovou flétnu. U svého otce se učí hře na violoncello. V tomto oboru získala v roce 2008 1. cenu v krajském kole soutěže ZUŠ a v roce 2010 3. cenu v Ústředním kole soutěže v komorní hře. Stejný úspěch si zopakovala i v roce 2013. V tomto oboru patří mezi oceněné nejúspěšnější reprezentanty karlovarského kraje. Má za sebou mnoho koncertů a vystoupení. Kromě hudby ji též zajímá výtvarné umění a kolektivní sporty.

DANIEL
Narodil se 19. 12. 1993 v Karlových Varech. Od 4 let komponuje, veřejně vystupuje a koncertuje na různé hudební nástroje. V letošním roce úspěšně ukončil vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 v Karlových Varech na housle, zobcové flétny, bicí nástroje a kompozici. Uplatňuje se jako sólista i jako hráč různých souborů a kapel (flétnový soubor "Jasnozřivá múza" - 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ v roce 2007, zahraniční koncertní cesty do Itálie, SRN, Švýcarska; bicí nástroje - jazzové combo „Swingdows“, big band „Gringos“ – 2. cena v ústředním kole soutěže ZUŠ v kategorii Jazzových orchestrů) - Má za sebou už zhruba 180 skladatelských kompozicí nebo aranží. Několik jeho skladeb se již zrealizovalo veřejně. Skladba "Every Day Is Very Happy" zvítězila v národním kole skladatelské soutěže ZUŠ v roce 2004. Zkomponoval scénickou hudbu a písně k divadelnímu zpracování pohádky "Zkoušky čertíka Belínka", kterou uvádí karlovarské "Divadlo dětí". Stal se finalistou 2. ročníku národní soutěže „Gramodeska“ s písní „Kanon a zvon“. V roce 2002 získal 1. cenu v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na housle. V roce 2003 se účastnil prestižní Kociánovy houslové soutěže. Uplatňoval se i v dětské rockové kapele "Flea's band", se kterou získal 1. cenu v národním kole dětské Porty 2004 v Praze. Zde dostal zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon. V soutěži základních uměleckých škol v roce 2006 obdržel 1. cenu v krajském kole za svůj výkon ve hře na příčnou flétnu. Stejné ocenění získal i ve hře na bicí nástroje.

Účastnil se již několikrát Letní školy staré hudby v Prachaticích. Účastnil se víkendových improvizačních kursů Jiřího Stivína. V roce 2009 byl již počtvrté oceněn „Za vynikající reprezentaci“ Karlovarského kraje za 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu. Od září 2009 studuje na Státní konzervatoře v Praze a na konzervatoři J. Ježka obory skladbu a hru na bicí nástroje.

Repertoár:

Pro realizaci barokních sonát je vhodný doprovod cembala. V prostorách, kde není k dispozici klavír nebo cembalo, používáme vlastní přenosný nástroj. Je možné též použít elektický klavír.


Aktuálně nabízený program můžete vidět zde.