MENU:

Více foto naleznete zde!

D.A.P.

D.A.P.
Daniel Pitra - zobcové flétny, housle, bicí nástroje
Petr Pitra - violoncello

Duo D.A.P. (Dan a Petr) je název rodinného muzikantského seskupení, které vzniklo, aby hrálo. ...A to by tak hrálo, aby nehrálo!...
Unikátní spojení violoncella a bicích nástrojů přináší nekoneèné možnosti invence, improvizace a zvukových témbrů. Střídání různých nástrojů, které hudebníci ovládají, nenechá posluchaèe jen při pasivním poslechu..... (Musí buï odejít, nebo nadšeně tleskat ...) Předností souboru je ekonomické hledisko (není drahý), mobilita (je mobilní a skladný, vejde se do jednoho osobního automobilu) a přínos dobré nálady posluchaèi každé věkové kategorie (Platí obzváště pro obèany SRN starších 75 let).

DANIEL
Narodil se 19. prosince 1993 v Karlových Varech. Od 4 let komponuje, veřejně vystupuje a koncertuje na různé hudební nástroje. V 6ti letech hrál poprvé sólově s komorním orchestrem Vivaldiho houslový koncert G-dur v Bad – Alexandersbadu – (SRN). Základy hudebního vzdělání získal od svých rodičů a v ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 v Karlových Varech. Zde se učil hrát na bicí nástroje, housle a zobcové flétny. Mimo to ovládá hru na kytaru, klavír, saxofon aj. Má za sebou přes 300 skladatelských a aranžerských pokusů a několik jeho skladeb se již realizovalo veřejně.

Studoval 3 roky na Pražské konzervatoři u Jiřího Gemrota (skladba), Pavla Razima (bicí), Radka Krampla (marimba) a Petra Holuba (tympány). Poté na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze u Karla Růžičky (skladba) a Camilla Callera (bicí, perkuse) a je absolventem Konzervatoře a střední školy Jana Deyla u Pavla Polívky (bicí) a Jana Kasala (melodické bicí).

Aktuální nabídka programu koncertu:

Aktuální nabídku programu naleznete zde!