MENU:

Více foto naleznete zde!

D.A.P.

D.A.P.
Daniel Pitra - zobcové flétny, housle, bicí nástroje
Petr Pitra - violoncello

Duo D.A.P. (Dan a Petr) je název rodinného muzikantského seskupení, které vzniklo, aby hrálo. ...A to by tak hrálo, aby nehrálo!...
Unikátní spojení violoncella a bicích nástrojů přináší nekonečné možnosti invence, improvizace a zvukových témbrů. Střídání různých nástrojů, které hudebníci ovládají, nenechá posluchače jen při pasivním poslechu..... (Musí buď odejít, nebo nadšeně tleskat ...) Předností souboru je ekonomické hledisko (není drahý), mobilita (je mobilní a skladný, vejde se do jednoho osobního automobilu) a přínos dobré nálady posluchači každé věkové kategorie (Platí obzváště pro občany SRN starších 75 let).

DANIEL
Narodil se 19.12.1993 v Karlových Varech. Od 4 let komponuje, veřejně vystupuje a koncertuje na různé hudební nástroje. V 6ti letech hrál poprvé sólově s komorním orchestrem Vivaldiho houslový koncert G-dur v Bad – Alexandersbadu – (SRN).
Základy hudebního vzdělání získal od svých rodičů a v ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 v Karlových Varech. Zde se učil hrát na bicí n ástroje, housle a zobcové flétny. Mimo to ovládá hru na kytaru, klavír, saxofon aj. Dokáže improvizovat a komponovat. Má za sebou už několik koncertů a vystoupení a zhruba 180 skladatelských nebo aranžerských pokusů. Několik jeho skladeb se již zrealizovalo veřejně. Skladba "Every Day Is Very Happy" zvítězila v národním kole skladatelské soutěže ZUŠ v roce 2004. Zkomponoval scénickou hudbu a písně k divadelnímu zpracování "Čertovské pohádky", kterou uvádí karlovarské "Divadlo dětí".

V roce 2002 získal 1. cenu v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na housle. V prosinci téhož roku provedl se školním orchestrem Vivaldiho houslový koncert a-moll. V roce 2003 se účastnil prestižní Kociánovy houslové soutěže.

Účastnil se několikrát Letní školy staré hudby v Prachaticích. Byl členem flétnového souboru "Jasnozřivá múza", který podnikl zahraniční koncertní cesty do Itálie, SRN, Švýcarska. Tento soubor se v roce 2007 získal 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ

V soutěži základních uměleckých škol v roce 2006 obdržel 1. cenu v krajském kole za svůj výkon ve hře na příčnou flétnu. Stejné ocenění získal i ve hře na bicí nástroje.

hru na bicí nástroje uplatňoval od svých 9ti let hraje v dětské rockové kapele "Flea's band", se kterou získal 1. cenu v národním kole dětské Porty 2004 v Praze. Zde dostal zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon.

Od září 2004 byl členem školního bigbandu "Gringos", jako hráč na bicí nástroje. V roce 2007 získal s tímto souborem 2. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v kategorii Jazzových orchestrů.
Hrál také ve vynikajím žákovském jazzovém combu "Swingdows" Od roku 2008 studoval skladbu a hru na bicí nástroje na Pražské konzervatoři a později na Konzervatoři J. Ježka v Praze. Díky své lenosti tyto školy nedostudoval a živí se příležitostnými pracemi. Ještě ho zachraňujě částečný úvazek jako učitele hry na bicí v ZUŠ. Ten však od příštího toku, když opět nezačne studovat, bude ukončen.

Aktuální nabídka programu koncertu:

Aktuální nabídku programu naleznete zde!