MENU:

Více foto naleznete zde!

A quattro voci

A quattro voci
Michaela Petrová - příčná flétna
Martin Petr - hoboj
Renata Pitrová - cembalo, klavír
Petr Pitra - violoncello

Karlovarský komorní soubor s několikaletou historií a rozmanitým nástrojovým obsazením ušlechtilých dřevěných dechových nástrojů a bassa continua (doprovodné nástroje - violoncello a cembalo).

Soubor tvoří 2 manželské páry - Renata a Petr Pitrovi - ti se pohybují v karlovarských hudebních kruzích od roku 1989. Petr Pitra - absolvent JAMU v Brně - byl 10 let koncertním mistrem Karlovarského symfonického orchestru a jeho žena Renata je uznávaným pedagogem a korepetitorem. Manželé Petrovi jsou absolventi brněnské a pražské konzervatoře a v současné době patří k předním špičkovým hráčům Karlovarského symfonického orchestru.

Repertoár souboru je založen na základech tzv. triových sonát, jejichž vrchol byl v dílech J. S.Bacha a G. Ph. Telemanna v Německu, J.- M. Leclaira , J. B. de Boismortiera ve Francii, A. Vivaldiho v Itálii a H. Purcella v Anglii. Barokní schéma ovlivnilo i současné české autory, jejichž díla patří do repertoáru souboru A QUATTRO voci. K moderním nástrojům však patří i moderní a romantická hudba, jako např. Quartet F.- M. Bartholdyho nebo V. Riettiho. Jako doplnění programu slouží sonáty pro violoncello a basso continuo a skladby v obsazení příčná flétna - klavír.

Repertoár:

hoboj, flétna, cembalo, violoncello
nr.: composer: title:
1 J. S. Bach: 2 Triové sonáty G-dur BWV 1038
2 J. S. Bach: A-dur BWV 1079 Nr. 8
3 J. S. Bach: Triová sonáta c-moll
4 J. B. de Boismortier: Triosonáta F-dur
5 G. Gebel: Triosonáta h-moll
6 J. M. Leclaire: Sonáta D-dur, Op. 13 Nr. 2
7 J. M. Leclaire: Ouvertura, Op. 13 Nr. 1
8 J.- M. Leclaire: Sonáta F dur
9 J. Ch. Pepusch: Triosonáta F-dur
III. Adagio, IV. Allegro molto
10 J. Ch. Pepusch: Triosonáta g-moll
11 A. Vivaldi: Koncert g-moll
12 G. Ph. Telemann: Triosonáta - F-dur
I. Largo, IV. Presto
13 H. Purcell: Triosonáty g-moll, B-dur
14 G. Ph. Telemann: Triosonáta F-dur
15 G. Ph. Telemann: Trio e-moll
I. Affettuoso, II. Allegro,
III. Dolce, IV. Vivace
16 A. Vivaldi: Koncert g-moll
I. Allegro ma cantabile, II. Largo,
III. Allegro,
17 A. Vivaldi: Sonáta A-Dur
18 A. Vivaldi: Adagio
19 A. Vivaldi: Pastorale
20 A. Dornel: La Triomphante (1713)
21 I. Hurník: Sonáta da camera (1953)
22 F. Mendelssohn-Bartholdy: Gesellschaft - Quartette
23 V. Rietti: Sonáta (1924)
24 L. Anderson: Plink, Plank, Plunk
violoncello, cembalo
1 J. S. Bach: Suity G-Dur, d-moll, c-moll
2 J. S. Bach: Sonáta D-Dur, BWV 1028
3 A. Marcello, J.S. Bach: Adagio, BWV 974
4 K. Ph. E. Bach: Sonáta D-Dur (z r.1746)
5 W. de Fesch: Sonáta C-Dur, d-moll
6 L. Boccherini: Rondo z Quintetu C-dur
7 G. Geminiani: Sonáta d-moll
8 G. F. Händel: Sonáta C-Dur
9 G. F. Händel: Largo z opery "Xerxes"
10 G. P. Telemann: Sonáta D-dur "Der getreue Musikmeister"
11 M. Marais : Suita d-moll; Cacone
12 B. Marcello: 6 Sonát
13 N. Porpora: Sonáta F-Dur
14 G. Ph. Telemann: Sonáty e-moll, D-dur, a-moll
15 Ch. Simpson: 13 Divisions
16 A. Vivaldi: 6 Sonát
příčná flétna, klavír
1 W. A. Mozart: Andante C-dur, Rondo D-dur
2 W. A. Mozart: Flétnové koncerty G-dur, D-dur
3 W. A. Mozart: Sonáta F-dur
4 J. Mouquet: La flute de Pan
5 N. Rimskij - Korsakov: Let čmeláka
6 F. Borne: Carmen - Fantasie Brillante
7 F. Poulenc: Sonáta
8 C. Debussy: Na loďce, Černoušek, Svit luny
9 P. Eben: Sonatina semplice
10 F. Schubert: Ave Maria
11 A. Piazzolla: Che Tango Che
12 G. F. Händel: Largo z opery Xerxes
13 J. Massenet: Meditation Thais
14 A. Vivaldi: Zima
15 S. Chaminade: Concertino op. 107
16 R. Binge Alžbětinská serenáda
17 E. Toselli: Serenada D-dur
18 B. Martinů: Scherzo (Divertimento)
19 P. Hindemith: Sonáta
20 G. Fauré: Ukolébavka
21 E. H. Grieg: Solvejžina píseň
22 G. B. Pergolesi: Koncert G-dur
23 V. Blodek: Koncert
24 M. Moszkowski: Španělský tanec č. 2
25 L. Boccherini: Menuet A-dur